Uluslararası Danışma ve Yayın Kurulu

Uluslararası Danışma Kurulu / International Advisory Board


-  Dr. Abdullah Taha İmamoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

   -  Dr. Abdurrahman Okuya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

   -  Dr. Adem Apak, Uludağ Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ahmad Sawa, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ahmet Çapku, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ahmet Emre Dağtaşoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ahmet Faruk Güney, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ahmet Öz, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ali Karataş, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ali Öztürk, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Bayram Ali Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Bekir Zakir Çoban, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Fahrush Rexhepi, Priştine Üniversitesi, Kosova

-  Dr. Faredin Ebibi, Üsküp Üniversitesi, Makedonya

-  Dr. Fatih Toktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

   -  Dr. Fatih Yakar Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Habibe Kazancıoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Halil Aldemir, Kilis Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Halim Işık, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Hasan Coşkun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Hasan Maçin, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. İbrahim Kocabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. İlyas Çelebi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. İrfan Morina, Priştine Üniversitesi, Kosova

-  Dr. İsmail Çalışka, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Mahmut Yazıcı, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Mehmet Dalkılıç, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Mehmet Demirtaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Mehmet Kenan Şahin, Ordu Üniversitesi, Türkiye

   -  Dr. Mehmet Ümit, Marmara Üniversitesi, Türkiye

   -  Dr. Muammer Bayraktutar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Murat Sula, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Mustafa Hocaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Mustafa Necip Yılmaz, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Mustafa Özel, Şehir Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Muzaffer Özli, Fırat Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Nazar Omran, Uluslararası Novi Pazar Üni., Sırbistan

-  Dr. Nebile Özmen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Necdet Şengün, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Necdet Ünal, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Necmettin Gökkır, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Nevzat Aydın, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Nurullah Altaş, Marmara Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Oğuzhan Ş. Yağmur, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ömer Başkan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ömer Soner Hunkan, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Özkan Öztürk, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ramadan Doğan, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Raşit Küçük, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Rıdvan Canım, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Sema Geyin, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Serpil Başar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye

-  Dr. Seyfullah Efe, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Siham Mevid, Uluslararası Novi Pazar Üni., Sırbistan

-  Dr. Suat Erdem, Bozok Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Süheyl Ünal , Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Thaer Alhallak, Trakya Üniversitesi, Türkiye
-  Dr. Tuba Yıldız, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Yakup Yılmaz, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Yasemin Sarı, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Yusuf Şen, Bayburt Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Zübeyir Bulut, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Uluslararası Yayın Kurulu / International Editorial Board

-  Dr. Safvet Haliloviç, Zenica Üniversitesi, Bosna Hersek

-  Dr. Almir Fatić, Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek

-  Dr. Zuhija  Hasanović, Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek

-  Dr. Sulejman Topoljak, Bihac Üniversitesi, Bosna Hersek

-  Dr. Şukriya  Ramiç, Zenica Üniversitesi, Bosna Hersek

-  Dr. Abas Jahja, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Fahrush Rexhepi, Priştine Üniversitesi, Kosova

-  Dr. Ahmad Sawan, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Ali Hüseyinoğlu, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Behlül Kanaçi, Karadağ İslam Birliği, Karadağ

-  Dr. Cevdet Kılıç, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Emina Sadıkovic, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Emine Arslan, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Enver Gicic, Uluslararası Novi Pazar Üni., Sırbistan

-  Dr. Fatih Köse, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Irfan Morina, Priştine Üniversitesi, Kosova

-  Dr. Mensur Nuredin, Üsküp Üniversitesi, Makedonya

-  Dr. Mesut İdriz, Uluslararası Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek

-  Dr. Mohammad Jaber Thalji, Yarmouk Üniversitesi, Ürdün

-  Dr. Muhammed Altaytaş, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Muzaffer Üzümcü, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Nevzat Erkan, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Nimetullah Akın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Nizamettin Karataş, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Nurullah Koltaş, Trakya Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Salih İnci, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Sefer Hasanov, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, Bulgaristan

-  Dr. Selahattin Aktı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

-  Dr. Üzeyir Durmuş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Bu içerik 26.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 202 kez okundu.