Editör Kurulu

Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi
 
SAHİBİ | OWNER
Trakya Üniversiteler Birliği İlahiyat Fakülteleri Adına
Prof. Dr. Ali Öztürk
Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | RESPONSIBLE MANAGER
 Dr. İlir Rruga
rrugailir@trakya.edu.tr / Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


 EDİTÖR | EDITOR IN CHIEF
Dr. Mehmet Yaşar

YARDIMCI EDİTÖRLER | CO-EDITORS

Öğr. Gör. Hasan Özdemir
hasanozdemir@comu.edu.tr / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Muhammet Emin Efe
eminefe@comu.edu.tr / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Doç. Dr. Mustafa Şentürk
mustafasenturk@trakya.edu.tr / Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Dr. Feim Gashi
feimgashi@klu.edu.tr / Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
 
Doç. Dr. Yakup Bıyıkoğlu
ybiyikoglu@nku.edu.tr 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


YABANCI DİL EDİTÖRLERİ | LINGUISTIC EDITORS

Türkçe | Turkish

Dr. Mustafa Şentürk

mustafasenturk@trakya.edu.tr

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


Dr. Yakup Bıyıkoğlu
ybiyikoglu@nku.edu.tr 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

İngilizce | English
Arş. Gör. Nuran Çınar

ncinar@nku.edu.tr

 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Arş. Gör. Sümeyra Turan

skoksal@nku.edu.tr

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


Arnavutça | Albanian

Dr. Feim Gashi

feimgashi@klu.edu.tr  Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. İlir Rruga

rrugailir@trakya.edu.tr  Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


Boşnakça | Bosnian

Dr. Emina Sadıkovic

eminasadikovic@trakya.edu.tr
Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. Seyfettin Haruni

seyfettinharuni@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


Arapça | Arabic

Arş. Gör. Yusuf Buhan

ybuhan@nku.edu.tr
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Öğr. Gör. Mahmoud SaadEddin Shaban

msshaban@nku.edu.tr
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


ALAN EDİTÖRLERİ | SECTION EDITORS

Temel İslam Bilimleri |Basic Islamic Studies

Dr. Muhammet Altaytaş

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


Dr. Mehmet Bilal Yamak

Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. Nizamettin Karataş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Dr. Hasan Kılıç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleri |Philosophy and Religious Studies

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. Enes Eryılmaz

Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Dr. Ramazan Turan
 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. Abdullah Özkan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. M. Necip Yılmaz

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


İslam Tarihi ve Sanatları |Islamic History and Arts

Dr. Zehra G. Tamdoğan

 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Öğr. Gör. Uğur Alkan

Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. Fatih Oğuzay

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Dr. Habibe Kazancıoğlu

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Bu içerik 26.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 728 kez okundu.