Dergi Hakkında


RUMELİ

İslâm Araştırmaları Dergisi
 مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية / Rumeli Journal of Islamic Studies

ISSN: 2564-7903

Sahibi / Owner

Trakya Üniversiteler Birliği, İlahiyat Fakülteleri Adına

Prof. Dr. Ali Öztürk, Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


Yazı İşleri Müdürü / Responsible Manager

Dr. İlir Rruga, Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi


Yayıncı / Publisher

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Balkan Yerleşkesi, 22030, Edirne, TÜRKİYE Amblem Tasarım / Emblem Design

Dr. Ömer Kasım KahyaGrafik Tasarım / Graphic Design

Dr. İlir Rruga

Trakya Üniversitesi, İlahiyat FakültesiAdres / Adress

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Balkan Yerleşkesi 22030 Edirne - TÜRKİYE

Tel. 0 284 235 68 99           Fax 0 284 235 08 87

e-mail: rumelislam@trakya.edu.trWebsite: https://rumeli.trakya.edu.tr/  --  https://dergipark.org.tr/rumeli

Facebook: https://www.facebook.com/rumeli.islamicstudies.3twitter: rumeliislam@rumeliislamBasım Yeri / Place of Publication

Trakya Üniversitesi Matbaası

Teknik Bilimler, MYO, Sarayiçi Yerleşkesi, EDİRNE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi
, Trakya Üniversiteler Birliği İlahiyat Fakülteleri tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergi, 14 ülke ve 60’a yakın paydaştan oluşan Balkan Üniversiteler Birliği’ne üye üniversite kütüphanelerine gönderilir. İlk sayısı 2018 yılının Nisan ayında yayınlanan Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, Balkan toprakları başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ilmi çalışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir. Farklı disiplinlerde çalışan ilim adamlarının sunacağı bilimsel, özgün ve akademik çalışmalara yer vermeyi amaç edinmektedir.


Uluslararası Hakemli bir dergi olan Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça, İngilizce ve Balkan Dillerinden (Arnavutça, Boşnakça...) yazılan bilimsel çalışmalar da  yayınlanır. Yabancı dildeki çalışmaların çalışma kabulü ve hakemlik süreçlerini rumelislam@trakya.edu.tr adlı resmi e-mailimiz üzerinden  yapılır.Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Not: Balkanlar (coğrafya, tarih vb.) ile ilgili çalışmalara öncelik hakkı tanır.

Değerlendirme süreci:

  1. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, yılda iki sayı (Nisan - Ekim) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 
  2. Dergi, aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır: Temel İslam Bilimleri:  Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı; Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık; İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.
  3. Gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.
  4. Dergimizde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı körlük sistemi kullanır. Bu nedenle hakem isimleri yayımlanmaz. Yazarlar ve hakemler, kimliklerinin gizli kalması için gayret göstermelidir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere. Mikrosoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir.
  5. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön incelemeden geçen eserler için Editör tarafından Bölüm Editörü atanır. Bölüm Editörü eseri, değerlendirilmesi amacıyla en az en az 2 hakeme gönderir. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir.
  6. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
  7. Kabul edilen eserin yayınlanma süreci, eserin alındığı tarihten itibaren 2-4 ay sürmektedir.
  8. Dergiye makale gönderimi ücretsizdir. Yayına kabul edilen makaleden de hiç bir ücret talep edilmez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yayın sıklığı

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, yılda iki sayı (Nisan - Ekim) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Açık erişim politikası

Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, Açık Erişim politikasını benimsemiştir. Bu doğrultuda Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, yazarlardan devraldığı ve yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel Açık Erişimin (Open Access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.

https://dergipark.org.tr/rumeli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İntihal Politikası

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programı, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi'nde kullanılmaya başlamıştır. Program doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir.

iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir.

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi'ne makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. iThenticate programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergilerimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara gönderilir.  
  

Makale Yazım Kuralları

Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD SİSTEMİ'ni kullanmaktadır (Bk. https://www.isnadsistemi.org/)

Bu içerik 25.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1293 kez okundu.